زبان شناسی-ادبیات-فلسفه

 

یک ترانه قدیمی  و نيمه مبتذل هست که می گوید :

                                             من دعا می کنم برات

                                             درد تو درمون بشه

                                            لب تو خندون بشه

 بله بی گمان این یک ترانه  نيمه مبتذل است ؛ اما شاید که خداوند می خواسته به کمک همین روش مبتذ لانه پیامی برای مؤمنین و مؤمنات ارسال کند و آن اینکه  می توان همیشه برای این و آن دعا کرد. خیلی خوب است که هرگاه به یاد کسی می افتیم دعایی بدرقه اش کنیم.مثلاً وقتی به یاد پدر و مادر پیر یا جوانمان می افتیم می توانیم برایشان دعا کنیم یا وقتی به یاد دوستی می افتیم  این کار را بکنیم .  هر چند می دانیم که به دعای گربه کوره بارون نمی بارد ؛اما سنگ مفت گنجشک مفت و  هر چه نباشد  این دعا کمی چشم گربه کوره را باز خواهد کرد .البته بدی کار این است  که آدم بیشتر به یاد آن هایی می افتد که دوستشان ندارد یا از آن ها متنفر است . ولی اگر قرار باشد برای همه دعای خیر بکنیم آن وقت ذهن ما دیگر حاضر نخواهد شد تا موجودات نفرت انگیز را به خاطر ما بیاورد؛ پس این هم راهی است برای خلاص شدن از شر آن ها . دعا تنها برای مؤمنان و ایمان داران نیست.کافران که خود ما باشیم می توانیم از این روش بهره ببریم و برای دوست و دشمن آرزوی تندرستی و به روزی داشته باشیم . آرزوی لب خندان و یافتن درمان.                           

نوشته شده توسط علیزضا شزیفی در ساعت 22:32 | لینک  |